เตรียมตัวให้พร้อม ซ้อมให้ถึง

แล้วพบกันที่ กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 35

17.11.2024

RACE INFORMATION

ประเภทการแข่งขัน

5 KM

MICRO MARATHON

ชาย
หญิง
กิจกรรมการเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ
ในระยะนี้เปิดให้คนทุกรุ่นได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมวิ่งเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีและมีส่วนร่วมในการออกกำลังกายไม่มีการบันทึกเวลาและไม่มีการ มอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้

10 KM

MINI MARATHON

ชาย
หญิง
12-19
20-39
40 ปีขึ้นไป
12-19
20-34
35 ปีขึ้นไป

21.1 KM

HALF MARATHON

ชาย
หญิง
16-29
30-39
40-49
50-59
60 ปีขึ้นไป
16-29
30-39
40-49
50-59
60 ปีขึ้นไป

42.195 KM

MARATHON

ชาย
หญิง
18-29
30-39
40-49
50-59
60 ปีขึ้นไป
18-29
30-39
40-49
50-59
60 ปีขึ้นไป

เส้นทาง

ของที่ระลึก