EN | TH

เตรียมตัวให้พร้อม ซ้อมให้ถึง

แล้วพบกันที่ กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 35

17.11.2024

ติดตามสถานะการสมัคร

ประเภทการแข่งขัน

5 KM

MICRO MARATHON

ชาย
หญิง
กิจกรรมการเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ
ในระยะนี้เปิดให้คนทุกรุ่นได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมวิ่งเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีและมีส่วนร่วมในการออกกำลังกายไม่มีการบันทึกเวลาและไม่มีการ มอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้

10 KM

MINI MARATHON

ชาย
หญิง
12-19
20-39
40 ปีขึ้นไป
12-19
20-34
35 ปีขึ้นไป

21.1 KM

HALF MARATHON

ชาย
หญิง
16-29
30-39
40-49
50-59
60 ปีขึ้นไป
16-29
30-39
40-49
50-59
60 ปีขึ้นไป

42.195 KM

MARATHON

ชาย
หญิง
18-29
30-39
40-49
50-59
60 ปีขึ้นไป
18-29
30-39
40-49
50-59
60 ปีขึ้นไป

เส้นทาง

ข้อมูลการแข่ง

ของที่ระลึก

ของรางวัล

ตารางการแข่งขัน

วันแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2567

บริเวณถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

23.00 น. (วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2567) นักวิ่งประเภท มาราธอนเดินทางมาถึงบริเวณถนนสนามไชยและ เตรียมตัวเพื่อเริ่มการแข่งขันในเวลา 00.30 น.
00.30 น. ปล่อยตัวผู้แข่งขันมาราธอน (42.195 กม.)
03.00 น. ปล่อยตัวผู้แข่งขันฮาล์ฟมาราธอน (21.100 กม.)
04.30 น. ปล่อยตัวผู้แข่งขันมินิมาราธอน (10 กม.)
05.00 น. ปล่อยตัวผู้แข่งขันไมโครมาราธอน (5 กม.)
07.00 น. พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันแต่ละประเภท
*ผู้รับรางวัลต้องอยู่ในบริเวณพิธีมอบรางวัลเท่านั้น*
08.00 น. ปิดการแข่งขัน

กำหนดการรับอุปกรณ์การแข่งขัน

ติดตามสถานะการสมัคร