ข้อมูลการแข่งขัน

มาราธอน

Distance

42.195 Km.

ฮาล์ฟมาราธอน

Distance

21.100 Km.


มินิมาราธอน

Distance

10.550 Km.

ไมโครมาราธอน

Distance

5 Km.

Bangkok Marathon

"กรุงเทพมาราธอน"

"กรุงเทพมาราธอน" (Bangkok Marathon) คือการจัดงานแข่งขันวิ่งมาราธอนประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เริ่มมานับตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยได้กำหนดวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน เป็นวันจัดงานในทุกรอบปี จึงกำหนดให้เรียกว่า "กรุงเทพมาราธอน" มีบริเวณจัดงาน (จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดการแข่งขัน) อยู่ที่บนถนนสนามไชย ด้านหน้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้วหรือหน้ากระทรวงกลาโหม มีการปิดการจราจรในบริเวณดังกล่าวในวันจัดงาน กล่าวได้ว่าเป็นบริเวณจัดงานที่มีสถานที่แวดล้อมอลังการสง่างามที่สุด

เราจะแข่งขันในอีก

Days
Hours
Minutes
Seconds

ประเภทกลุ่มอายุ

มาราธอน (42.195 กม.)

ชาย  อายุ 18 – 29 ปี, 30 – 39 ปี, 40 – 49 ปี, 50 – 59 ปี และ 60 ปี ขึ้นไป


หญิง อายุ 18 – 29 ปี, 30 – 39 ปี, 40 – 49 ปี, 50 – 59 ปี และ 60 ปี ขึ้นไป

ฮาล์ฟมาราธอน (21.100 กม.)

ชาย อายุ 16 – 29 ปี, 30 – 39 ปี, 40 – 49 ปี, 50 – 59 ปี และ 60 ปี ขึ้นไป


หญิง อายุ 16 – 29 ปี, 30 – 39 ปี, 40 – 49 ปี, 50 – 59 ปี และ 60 ปี ขึ้นไป

มินิมาราธอน (10.550 กม.)

ชาย  อายุ 12 – 19 ปี, 20 – 39 ปี, และเกิน 40 ปีขึ้นไป


หญิง อายุ 12 – 19 ปี, 20 – 34 ปี, และ 35 ปีขึ้นไป

ไมโครมาราธอน(5 กม.)

ไม่แบ่งกลุ่มชาย และ หญิง เป็นกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ไม่บันทึกระบบจับเวลาและไม่มีเงินรางวัล

ประเภทกลุ่มอายุ

เส้นทางการแข่งขัน