ข้อมูลการแข่งขัน

มาราธอน

Distance

42.195 Km.

ฮาล์ฟมาราธอน

Distance

21.100 Km.

มินิมาราธอน

Distance

10.550 Km.

ไมโครมาราธอน

Distance

5 Km.

Bangkok Marathon

"กรุงเทพมาราธอน"

"กรุงเทพมาราธอน" (Bangkok Marathon) คือการจัดงานแข่งขันวิ่งมาราธอนประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เริ่มมานับตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยได้กำหนดวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน เป็นวันจัดงานในทุกรอบปี จึงกำหนดให้เรียกว่า "กรุงเทพมาราธอน" มีบริเวณจัดงาน (จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดการแข่งขัน) อยู่ที่บนถนนสนามไชย ด้านหน้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้วหรือหน้ากระทรวงกลาโหม มีการปิดการจราจรในบริเวณดังกล่าวในวันจัดงาน กล่าวได้ว่าเป็นบริเวณจัดงานที่มีสถานที่แวดล้อมอลังการสง่างามที่สุด

เราจะแข่งขันในอีก

Days
Hours
Minutes
Seconds

ประเภทอายุ

มาราธอน (42.195 กม.)

ชาย  อายุ 18 – 29 ปี, 30 – 39 ปี, 40 – 49 ปี, 50 – 59 ปี และ 60 ปี ขึ้นไป


หญิง อายุ 18 – 29 ปี, 30 – 39 ปี, 40 – 49 ปี, 50 – 59 ปี และ 60 ปี ขึ้นไป

ฮาล์ฟมาราธอน (21.100 กม.)

ชาย อายุ 18 – 29 ปี, 30 – 39 ปี, 40 – 49 ปี, 50 – 59 ปี และ 60 ปี ขึ้นไป


หญิง อายุ 18 – 29 ปี, 30 – 39 ปี, 40 – 49 ปี, 50 – 59 ปี และ 60 ปี ขึ้นไป

มินิมาราธอน (10.550 กม.)

ชาย  อายุ 12 – 19 ปี, 20 – 39 ปี, และเกิน 40 ปีขึ้นไป


หญิง อายุ 12 – 19 ปี, 20 – 39 ปี, และเกิน 35 ปีขึ้นไป

ไมโครมาราธอน(5 กม.)

ไม่แบ่งกลุ่มชาย และ หญิง

เส้นทางการแข่งขัน

มาราธอน (42.195 กม.)

ฮาล์ฟมาราธอน (21.100 กม.)

มินิมาราธอน (10.550 กม.)

เส้นทางวิ่ง Bangkok Marathon 2021

ไมโครมาราธอน(5 กม.)

เส้นทางวิ่ง Bangkok Marathon 2021

Days
Hours
Minutes
Seconds