ขั้นตอนการสมัครแบบกลุ่ม

วิธีการสมัครแบบกลุ่ม 

  1. ดำเนินการคลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ excel สำหรับกดการกดอัพโหลด โดยสามารถกดดาวน์โหลด
  2. ดำเนินการคลิกปุ่ม แจ้งรายชื่อการสมัครและการชำระเงิน 
  3. ระบบจะแสดงผลข้อมูลของผู้สมัคร ภายใน 3 วันทำการ (หลังการกรอกข้อมูล)