มอบเงินสนับสนุน ให้แก่ โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก

มอบเงินสนับสนุน ให้แก่ โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก เพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน เพิ่มเติมในสถานการณ์ การระบาดของโควิด-19

บทความแนะนำ

บทความล่าสุด