มอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ

พลโท สัมพันธ์ ยังพะกูล นายกสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสมาคมฯ มอบเงิน 100,000 บาท เพื่อจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลค่ายทหารในพื้นที่เสี่ยง 

บทความแนะนำ

บทความล่าสุด