การมอบเงินสนับสนุนให้แก่กองทุนมูลนิธิชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19

พลโทสัมพันธ์ ยังพะกูล นายกสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสมาคมฯ มอบเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้กับ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสมทบ “ กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ) ” เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

บทความแนะนำ

บทความล่าสุด