PR

มอบเงินสนับสนุน ให้แก่ โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก เพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน เพิ่มเติมในสถานการณ์ การระบาดของโควิด-19 ...

พลโทสัมพันธ์ ยังพะกูล นายกสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสมาคมฯ มอบเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้กับ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสมทบ “ กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ) ” เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ...

พลโท สัมพันธ์ ยังพะกูล นายกสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสมาคมฯ มอบเงิน 100,000 บาท เพื่อจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลค่ายทหารในพื้นที่เสี่ยง  ...

สนับสนุนสมาคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทย-เมียนมา สาขาบ้านพุน้ำร้อน จัดวิ่งสองแผ่นดิน มินิมาราธอน ...

สนับสนุนสมาคมข้าราชการบำนาญ ในการจัดการแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพ ส.ข.บ. มินิมาราธอน ...

สนับสนุนโครงการ “ เดิน-วิ่ง สามัคคีรวมใจอาชีวะไทย ร่วมสร้างชาติพัฒนาสังคม ” เริ่มต้นจาก วงเวียนใหญ่ สิ้นสุดที่ สะพานพุทธยอดฟ้า  ...

ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 2 และสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดการแข่งขัน ...

บรรยากาศการแข่งขัน กรุงเทพมาราธอน ประเพณีนานาชาติ ครั้งที่ 32 บริเวณ ถนนสนามไชย ด้านข้างพระบรมมหาราชวัง ...