MARATHON 42.195 KM.

MARATHON 42.195 KM.

ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

ผู้ชนะการแข่งขันอันดับที่ 1-5 ชายและหญิง ของแต่ละกลุ่มอายุ จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ


เงินรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันทั้งชายและหญิง

เงินรางวัลที่ 1-5 ตามลำดับ แต่ละประเภทกลุ่มอายุ

HALF MARATHON 21.100 KM.

HALF MARATHON 21.100 KM.

ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

ผู้ชนะการแข่งขันอันดับที่ 1-5 ชายและหญิง ของแต่ละกลุ่มอายุ จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ


เงินรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันทั้งชายและหญิง

เงินรางวัลที่ 1-5 ตามลำดับ แต่ละประเภทกลุ่มอายุ

MINI MARATHON 10 KM.

MINI MARATHON 10 KM.

ถ้วยรางวัลเกียรติยศ

ผู้ชนะการแข่งขันอันดับที่ 1-5 ชายและหญิง ของแต่ละกลุ่มอายุ จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ


เงินรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขันทั้งชายและหญิง

เงินรางวัลเฉพาะกลุ่มเยาวชนนานาชาติ 12-19 ปี  อันดับที่ 1-5

 

MICRO MARATHON 5 KM.

กิจกรรมการเดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ ในระยะนี้เปิดให้คนทุกรุ่นได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมวิ่งเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตที่มีสุขภาพดีและมีส่วนร่วมในชุมชน ไม่มีการบันทึกเวลาและไม่มีการมอบรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้

Certificate

ผู้แข่งขันในประเภทมาราธอน, ฮาล์ฟมาราธอน , มินิมาราธอน สามารถตรวจสอบผลการแข่งขัน และดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรอิเลคทรอนิคได้