รางวัลของผู้ชนะในแต่ละประเภท

รางวัลผู้ชนะในประเภทมาราธอน (42.195 กม.)

รางวัลผู้ชนะในประเภทฮาล์ฟมาราธอน (21.100 กม.)

รางวัลผู้ชนะในประเภทมินิมาราธอน (10.550 กม.)

ใบประกาศนียบัตร

เฉพาะผู้แข่งขันในประเภทมาราธอน, ฮาล์ฟมาราธอน , มินิมาราธอน ท่านสามารถดูผลการแข่งขัน และสามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรได้ที่ (เร็วๆนี้)

เหรียญรางวัล

ผู้แข่งขันในประเภทมาราธอน, ฮาล์ฟมาราธอน , มินิมาราธอนและไมโครมาราธอน เมื่อเข้าเส้นชัยจะได้รับเหรียญรางวัลที่ระลึกทุกท่าน 

รางวัลและของที่ระลึก

การประกาศผลผู้ชนะการแข่งขัน

หลังจากที่คณะกรรมการได้ตัดสินผู้ชนะการแข่งขันอย่างเป็นทางการแล้ว จะปิดประกาศรายชื่อผู้ชนะการแข่งขันในกลุ่ม/ประเภทบนบอร์ดใกล้เวทีมอบรางวัลและจอ LED กรณีถ้ามีผู้ประท้วงการตัดสินใจให้รีบดำเนินการทันที (ภายในเวลา 15 นาทีหลังปิดประกาศ)

ข้อปฏิบัติผู้รับรางวัล

1. หลังจากได้รับการตัดสินว่าเป็นผู้ชนะการแข่งขันแล้ว จะต้องไปนั่งที่ ๆ ได้จัดไว้เพื่อรอพิธีการมอบรางวัลให้ทันต่อเวลาเริ่มพิธีและมีความพร้อมสำหรับพิธีดังกล่าว หากนักวิ่งไม่อยู่พิธีวันแข่งขันถือว่าสละสิทธิ์

2. กรณีเป็นการรับถ้วยพระราชทานฯ ควรสมเสื้อวอร์มหรือเบลเซอร์ทับชุดวิ่ง และทุกคนจะต้องทำความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์ที่ปรากฏอยู่บนเวที

3. เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่งาน ควรแต่งกายให้เรียบร้อยสวมรองเท้าหุ้มส้น

หมายเหตุ

: ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ที่จะตัดสิทธิ์ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามดังกล่าวข้างต้น โดยการเลื่อนผู้ชนะอันดับรองถัดไปขึ้นมารับรางวัลแทนได้ทุกกรณี

: นักวิ่งที่ชนะการแข่งขัน กรุณาติดต่อขอรับเงินรางวัล ในวันแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่จ่ายเงินรางวัลหลังจากจบงาน