จัดงานแถลงข่าว “ กรุงเทพมาราธอน ประเพณีนานาชาติ ครั้งที่ 33 ” ที่ สโมสรทหารบก วิภาวดี

– กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 33 (Bangkok Marathon 33rd) จัดงานแถลงข่าว การจัดการแข่งขันมาราธอนประเพณีนานาชาติ “กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่33” โดยร่วมมือกับสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร และ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในวันพุธที่ 28 กันยายน 2565 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต โดยมีพลโท สัมพันธ์ ยังพะกูล นายกสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยเป็นประธาน ร่วมด้วย นางสาวสุนทรี เสริมสุขสัมฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร และ นางบงกชรัตน์ โมลี ผู้อำนวยการกองนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ สำนักงานปลัดการท่องเที่ยวและกีฬา 
– กิจกรรมของงานต้องการให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมกับการจัดงาน ซึ่งบริเวณเริ่มต้นและสิ้นสุดอยู่บนถนนสนามไชย ด้านหน้าพระบรมมหาราชวังหรือวัดพระแก้วและกระทรวงกลาโหม นอกจากนี้ ขอเชิญประชาชนทั่วไปและนักวิ่งพร้อมญาติเข้าร่วมงาน Marathon Expo กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารจันทนยิ่งยง (สนามศุภชลาศัย) เวลา 10.00 น.-19.00 น. ในวันงานจะมีผลิตภัณฑ์สินค้า อุปกรณ์การกีฬาและสุขภาพ ทุกประเภทในราคาพิเศษสุด เฉพาะอย่างยิ่งในช่วงบ่ายทุกวันจะมีกิจกรรมโชว์พิเศษและให้ความรู้ด้านสุขภาพและอนามัยตลอดเวลา
 
– ทั้งนี้นั้นกรุงเทพมหานครยังคอยสนับสนุนการกิจกรรมเป็นอย่างดีเสมอมา และในปีนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมท่องเที่ยวและกิจกรรมกีฬา ไปพร้อมๆ กัน โดยเปิดตัว Application CCC (Calories Credit Challenge : CCC) ที่สามารถท่องเที่ยวหรือทำกิจกรรมทางกีฬา เพื่อสะสม CCC Points เพื่อแลกรับของรางวัลต่าง ๆ และถ้าเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวและกีฬาที่คำนึงถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับ BCG Economy Model จะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มขึ้นจาก CCC Points อีกด้วย เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้ผู้จัดกิจกรรมคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 
– สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการจัดงานแข่งขัน “กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 33” ขึ้นนั้น โดยหลักการสำคัญคือการทำงานร่วมกันเพื่อผลสำเร็จและชื่อเสียงของกรุงเทพมหานครเป็นสำคัญ ขอเป็นกำลังใจในความสำเร็จของการจัดงาน กรุงเทพมาราธอน ครั้งที่ 33 นี้ด้วยดีครับ
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

บทความแนะนำ