เปิดงานการแข่งขัน กรุงเทพมาราธอน ประเพณีนานาชาติ ครั้งที่ 32