สนับสนุนสมาคมข้าราชการบำนาญ ในการจัดการแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพ ส.ข.บ. มินิมาราธอน