ร่วมงานพบปะสังสรรค์กับนักวิ่งและสื่อมวลชน แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการวิ่งและทางด้านการแพทย์ ที่ ราชนาวีสโมสร