บรรยากาศการแข่งขัน กรุงเทพมาราธอน ประเพณีนานาชาติ ครั้งที่ 32 บริเวณ ถนนสนามไชย ด้านข้างพระบรมมหาราชวัง