จัดงานแถลงข่าว “ กรุงเทพมาราธอน ประเพณีนานาชาติ ครั้งที่ 32 ” ที่ สโมสรทหารบก วิภาวดี