00004028
NEWS UPDATE

 

 

เนื่องจากสอดคล้องกับกิจกรรมเชิงการประชาสัมพันธ์งาน BDMS - Bangkok Marathon ที่ทาง BDMS ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "Running for Medicine" ชัยชนะแห่งสุขภาพ และ ทุกเป้าหมายชีวิตในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2559 ที่ โรงแรมพยาบาลกรุงเทพผ่านมานี้ และเป็นการส่งเสริมกิจกรรม ดังกล่าวนี้ ทางคณะจัดงาน BDMS Bangkok Marathon จึงได้เลื่อนกำหนดเวลารับสมัครร่วมการแข่งขัน ในอัตราปกติจากวันที่ 31 สิงหาคม 2559 เป็นวันที่ 15 กันยายน 2559
และ วันที่ 16-20 กันยายน 2559 เป็นอัตราเพิ่ม ยกเว้นกรณีที่มียอดสมัครเต็มเป้าที่กำหนดไว้ก่อนเวลาดังกล่าว

อัตราค่าสมัครผู้มีบัตรประชาชนไทย 1 ก.ย. - 15 ก.ย. 59 16 ก.ย. - 20 ก.ย. 59
มาราธอน Marathon 1,000 บาท 1,500 บาท
ฮาล์ฟ มาราธอน Half Marathon 700 บาท 1,200 บาท
มินิ มาราธอน Mini Marathon 500 บาท 800 บาท
* เฉพาะกลุ่ม 12 - 19 ปี (มินิมาราธอน) 250 บาท 500 บาท


อัตราค่าสมัครสำหรับนักวิ่งชาวต่างประเทศ 1 ก.ย. - 15 ก.ย. 59 16 ก.ย. - 20 ก.ย. 59
มาราธอน Marathon 65 USD 75 USD
ฮาล์ฟ มาราธอน Half Marathon 50 USD 60 USD
มินิ มาราธอน Mini Marathon 30 USD 40 USD
     
     
คลิกที่นี้เพื่อเข้าสู่ Facebook ของเรา

Facebook Link: National Jogging Association of Thailand