00001976
NEWS UPDATE

 

 

เรียน นักวิ่งทุกท่าน

หลังจาก คณะกรรมการจัดงาน BDMS Bangkok Marathon 2016 ได้ร่วมพิจารณาและมีความเห็นสมควรเลื่อนวันจัดงานออกไป พร้อมๆ กับการจัดหาสถานที่จัดงานแห่งอื่นแทนนั้น


บัดนี้ ทางคณะกรรมการ อันประกอบด้วย สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ในฐานะแกนกลางประสานงาน ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพมหานคร รวมทั้งภาคราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนเพื่อความเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง และเพื่อแสดงความไว้อาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้กำหนดวันจัดงาน “BDMS Bangkok Marathon 2016” เป็นวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 และได้รับความอนุเคราะห์จาก กรุงเทพมหานคร (เขตทวีวัฒนา) อนุญาตให้ใช้บริเวณถนนอุทยาน (อักษะ) เป็นสถานที่จัดงาน โดยใช้ถนนบรมราชชนนีลอยฟ้าเป็นเส้นทางหลักของการวิ่งมาราธอน


โดยขณะนี้ ทางคณะกรรมการจัดงาน ได้กำหนดแผนการต่างๆ อย่างเร่งด่วนดังนี้คือ


1. ด้วยสภาพของสถานที่จัดงาน รวมทั้งบนเส้นทางแข่งขันวิ่งเป็นที่กลางแจ้งตลอดเวลา จะมีผลในด้านสภาพอากาศร้อนและแสงแดด จึงได้ปรับกำหนดการแข่งขัน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าวดังนี้คือ


1.1 ประเภทมาราธอน (42.195 K) เริ่มในเวลา 00.00 น. (เที่ยงคืน) เสร็จสิ้นเวลา 06.00 น.


1.2 ประเภทฮาล์ฟมาราธอน (21.100 K) เริ่มเวลา 02.00 น. สิ้นสุดเวลา 05.30 น.


1.3 ประเภทมินิมาราธอน (10 K) เริ่มเวลา 05.00 น. สิ้นสุดเวลา 06.30 น.


ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับ กฎ กติกา และรางวัลในทุกประเภทมิได้มีการเปลี่ยนแปลง สำหรับผังและแผนที่แสดงเส้นทางวิ่งกำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำ จะแจ้งให้ทราบภายในเร็ววันนี้


2. การลงทะเบียนผู้สมัครรับเบอร์ เสื้อ ของที่ระลึก (Marathon Expo) จะใช้สถานที่เดิมคือ สถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต ลิ้งค์ มักกะสัน ชั้น 2 เป็นเวลา 3 วัน คือ 2 – 4 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น. ทุกวัน


คณะกรรมการฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย


     
     
คลิกที่นี้เพื่อเข้าสู่ Facebook ของเรา

Facebook Link: National Jogging Association of Thailand