Email
Password
ลืมรหัสผ่าน

กำหนดการแข่งขัน

การแข่งขันกำลังจะเริ่มในอีก

วัน
ชั่วโมง
นาที

ช่วงเวลารับสมัคร :

อัตราค่าสมัคร

ประเภทการแข่งขัน อัตราปกติ 1 พ.ค. -15 ก.ย. อัตราเพิ่ม 16 ก.ย. – 30 ก.ย.
มาราธอน 42.195 กม.
1,000 บาท 1,500 บาท
ฮาล์ฟมาราธอน 21.100 กม.
700 บาท 1,200 บาท
มินิมาราธอน 10.550 กม.
500 บาท 800 บาท
*เฉพาะกลุ่มอายุ 12-19 ปี (มินิมาราธอน)
250 บาท 500 บาท
 

ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม - 15 กันยายน 2560 (อัตราปกติ) 
และ 16 กันยายน - 30 กันยายน 2560 (อัตราเกินกำหนด)

สมัครออนไลน์ :ชำระด้วยการโอนเงินผ่านช่องทางธนาคาร สมัครได้ที่ www.bkkmarathon.com
ออนไลน์ : ชำระด้วยบัตรเครดิต สมัครได้นับตั้งแต่ บัดนี้ โดยผ่าน www.gotorace.com

สมัครด้วยตนเอง:
สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย เลขที่ 226 ถนนศรีอยุธยา ดุสิต กทม.10300 โทร/ โทรสาร 02 280 7667-8 , 02 628 8361 www.bkkmarathon.com Email : admin@bkkmarathon.com njatbkk@gmail.com

หมายเลขบัญชีในการชำระค่าสมัครแข่งขัน:
ธนาคาร : ทหารไทย
ชื่อบัญชี : สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย
เลขบัญชี : 196-2-09153-2
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
สาขา : โรงพยาบาลกรุงเทพ อาคารศูนย์ทันตกรรม

ช่วงเวลาลงทะเบียน :

รับอุปกรณ์แข่งขันและของที่ระลึก

การลงทะเบียนผู้สมัครรับเบอร์ เสื้อ ของที่ระลึก (Marathon Expo)  คือ วันพฤหัสบดี – วันเสาร์ที่ 16-18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. – 19.00 น. ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ - มักกะสัน ชั้น 2 

การจำกัดจำนวนนักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขัน :

ประเภทการแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน (คน)
Marathon (42.195 กม.)
4,000
Half Marathon (21.100 กม.)
8,000
Mini Marathon (10.550 กม.)
15,000

วันแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560

02.00 น.
ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันมาราธอน (42.195กม.)
03.30 น.
นักวิ่งฮาล์ฟมาราธอน (21.100) รวมตัว ณ จุด Start
04.00 น.
ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันฮาล์ฟฯ มาราธอน
04.20 น.
เวลาที่คาดว่านักวิ่ง มาราธอน คนแรกเข้าสู่เส้นชัย
05.15 น.
เวลาที่คาดว่านักวิ่ง ฮาล์ฟฯ คนแรกเข้าสู่เส้นชัย
05.05 น.
ผู้แข่งขันมินิฯ รวมตัวกัน ณ จุด Start
05.30 น.
ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันมินิฯ (10 กม.)
07.00 น.
พิธีมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะแข่งขัน
08. 00 น.
ปิดการแข่งขัน