Email
Password
ลืมรหัสผ่าน

กำหนดการแข่งขัน

การแข่งขันกำลังจะเริ่มในอีก

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

ช่วงเวลารับสมัคร :

อัตราค่าสมัคร

ประเภทการแข่งขัน
มาราธอน 42.195 กม.
1,200 บาท
ฮาล์ฟมาราธอน 21.100 กม.
800 บาท
มินิมาราธอน 10.550 กม.
600 บาท
*เฉพาะกลุ่มอายุ 12-19 ปี (มินิมาราธอน)
400 บาท
ไมโครมาราธอน 5 กม.
400 บาท
 

ภายในวันที่ 1 มิถุนายน – 15 ตุลาคม 2562 (อัตราปกติ) 
และ 

สมัครออนไลน์ :ชำระด้วยการโอนเงินผ่านช่องทางธนาคาร สมัครได้ที่ www.bkkmarathon.com
ออนไลน์ : ชำระด้วยบัตรเครดิต สมัครได้นับตั้งแต่ บัดนี้ โดยผ่าน www.gotorace.com

สมัครด้วยตนเอง:
สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย เลขที่ 226 ถนนศรีอยุธยา ดุสิต กทม.10300 โทร/ โทรสาร 02 280 7667-8 , 02 628 8361 www.bkkmarathon.com Email : admin@bkkmarathon.com njatbkk@gmail.com

หมายเลขบัญชีในการชำระค่าสมัครแข่งขัน:
ธนาคาร : ทหารไทย
ชื่อบัญชี : สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย
เลขบัญชี : 196-2-09153-2
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
สาขา : ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

ช่วงเวลาลงทะเบียน :

รับอุปกรณ์แข่งขันและของที่ระลึก

การลงทะเบียนผู้สมัครรับเบอร์ เสื้อ ของที่ระลึก (Marathon Expo)  คือ วันพฤหัสบดี – วันเสาร์ที่ 14-16 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. – 19.00 น. ทุกวัน

การจำกัดจำนวนนักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขัน :

ประเภทการแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน (คน)
Marathon (42.195 กม.)
4,000
Half Marathon (21.100 กม.)
8,000
Mini Marathon (10.550 กม.)
15,000
Micro Marathon (5 กม.)
5,000

วันแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน 2562

บริเวณถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

23.30 น.
(วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562) นักวิ่งประเภทมาราธอน เดินทางมาถึงบริเวณงานและเตรียมตัวเพื่อเริ่มแข่งขัน
00.00 น.
ปล่อยตัวผู้แข่งขันมาราธอน (42.195 กม.) สิ้นสุดแข่งขัน 06.00 น.
02.00 น.
ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันฮาล์ฟมาราธอน (21.100 กม.) สิ้นสุดแข่งขัน 05.00 น.
04.30 น.
ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันมินิมาราธอน (10.550 กม.) สิ้นสุดแข่งขัน 06.00 น.
05.15 น.
ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันมินิมาราธอน (5 กม.) สิ้นสุดแข่งขัน 06.00 น.
07.00 น.
พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
08.00 น.
ปิดการแข่งขัน