Email
Password
ลืมรหัสผ่าน

รางวัลและของที่ระลึก

การแข่งขันกำลังจะเริ่มในอีก

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที

รางวัลผู้ชนะในประเภทมาราธอน (42.195 กม.)
ถ้วยรางวัลพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  • ผู้ชนะเลิศชายและหญิง (แชมป์) นานาชาติ จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในขนาดพิเศษเทียบเท่าถ้วยพระราชทานต้นแบบ (จะไม่ได้รับถ้วยรางวัลในกลุ่มอายุอีก)
  • ผู้ชนะการแข่งขันอันดับที่ 1-5 ชายและหญิง ของแต่ละกลุ่มอายุจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เงินรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศ (Over All)

  • สำหรับนักวิ่งนานาชาติ จะได้รับเงินรางวัล 60,000 บาท (ผู้ชนะเลิศจะไม่ได้รับเงินรางวัลในกลุ่มอายุอีก)

เงินรางวัลในกลุ่มอายุ

  • อันดับ 1 จำนวน 50,000 บาท
  • อันดับ 2 จำนวน 30,000 บาท
  • อันดับ 3 จำนวน 20,000 บาท
  • อันดับ 4 จำนวน 10,000 บาท
  • อันดับ 5 จำนวน 5,000 บาท

เงินรางวัลทำลายสถิติ
(นานาชาติ)

สำหรับผู้ที่สามารถทำลายสถิติประจำสนามแข่งแห่งนี้ได้สำเร็จ
ชาย เวลา 2:16:10 ชม. (2553) 
หญิง เวลา 2:41:37 ชม. (2554) 
จะได้รับเงินรางวัล คนละ 100,000 บาท ทุกคน

เงินรางวัลทำลายสถิติเฉพาะนักวิ่งไทย
(มีบัตรประชาชนไทย)

สำหรับผู้ที่สามารถทำลายสถิติดังต่อไปนี้ได้สำเร็จ
ชาย เวลา 2:25:00 ชม. (ปึ2553)
หญิง เวลา 2:50:00 ชม. (ปี2554)
จะได้รับเงินรางวัล คนละ 100,000 บาท ทุกคน

เสื้อรางวัลผู้พิชิต

เฉพาะนักวิ่งมาราธอนที่สามารถวิ่งได้ครบระยะทาง 42.195 กม. (ภายในเวลา 6 ชั่วโมง) จะได้รับเสื้อ "Finisher" 1 ตัว ณ จุดสิ้นสุดการแข่งขัน

Size รอบอก/นิ้ว ความยาว/นิ้ว
XS 36 24
S 38 25
M 40 26
L 42 27
XL 44 28
XXL 46 29


รางวัลผู้ชนะในประเภทฮาล์ฟมาราธอน (21.100 กม.)

รางวัลถ้วยเกียรติยศ

เฉพาะผู้ชนะแข่งขันอันดับที่ 1-5 ในกลุ่มที่แบ่งตามอายุ จะได้รับถ้วยเกียรติยศ

เงินรางวัล

ผู้ชนะแข่งขัน อันดับที่ 1-5 ในแต่ละกลุ่มข้างต้น จะได้รับเงินรางวัล คือ จำนวน 15,000 บาท, 10,000 บาท 7,000, 5,000 บาท และ 3,000 บาทตามลำดับ

เงินรางวัลทำลายสถิติ (นานาชาติ)

สำหรับผู้ที่สามารถทำลายสถิติประจำสนามแข่งแห่งนี้ได้สำเร็จ
ชาย เวลา 1:06:45 ชม. (2555)
หญิง เวลา 1:21.05 ชม. (2555)
จะได้รับเงินรางวัล คนละ 30,000 บาท ทุกคน


รางวัลสำหรับผู้ชนะประเภทมินิมาราธอน (10.550 กม.)

รางวัลถ้วยเกียรติยศ

ผู้ชนะอันดับที่ 1-5 ในแต่ละกลุ่มจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ

เงินรางวัล

เฉพาะกลุ่มเยาวชนนานาชาติ 12-19 ปี ที่ชนะอันดับที่ 1-5 จะได้รับเงินรางวัลอีกจำนวนหนึ่ง คือ 15,000 บาท, 10,000 บาท, 7,000 บาท, 5,000 บาท และ 3,000 บาทตามลำดับ

หมายเหตุ:
- ใช้การบันทึกด้วยระบบดิจิตอล (MYLAPS System) เป็นการตัดสินผลการแข่งขัน
- พิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้น เวลา 07.00 น. ของวันแข่งขัน บริเวณใกล้เส้นชัย


รางวัลสำหรับประเภทไมโครมาราธอน (5 กม.)

สำหรับประเภทไมโครมาราธอน ไม่มีการแข่งขันใดๆ แต่นักวิ่งจะได้รับเสื้อที่ระลึก, เหรียญรางวัลที่ระลึกทุกท่านที่เข้าร่วมการแข่งขัน

ใบประกาศนียบัตร

เฉพาะผู้แข่งขันในประเภทมาราธอน, ฮาล์ฟมาราธอน , มินิมาราธอนและไมโครมาราธอน ท่านสามารถดูผลการแข่งขัน และสามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรได้ที่ www.sportstats.asia

ของที่ระลึก

Size รอบอก/นิ้ว ความยาว/นิ้ว
XS 36 24
S 38 25
M 40 26
L 42 27
XL 44 28
XXL 46 29