Email
Password
ลืมรหัสผ่าน

รางวัลและของที่ระลึก

การแข่งขันกำลังจะเริ่มในอีก

วัน
ชั่วโมง
นาที

ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เฉพาะผู้ชนะแข่งขันอันดับที่ 1-5 ในกลุ่มที่แบ่งตามช่วงอายุ จะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เงินรางวัล

สำหรับผู้ชนะแข่งขันทั้งชายและหญิงอันดับ 1-5 ในแต่ละกลุ่มจะได้รับเงินจำนวน 30,000 บาท, 15,000 บาท, 10,000 บาท 7,000 บาท และ 4,000 บาทตามลำดับ

เงินรางวัลทำลายสถิติ
(นานาชาติ)

สำหรับผู้ที่สามารถทำลายสถิติประจำสนามแข่งแห่งนี้ได้สำเร็จ
ชาย เวลา 2:16:10 ชม. (2553) 
หญิง เวลา 2:41:37 ชม. (2554) 
จะได้รับเงินรางวัล คนละ 100,000 บาท ทุกคน

เงินรางวัลทำลายสถิติเฉพาะนักวิ่งไทย
(มีบัตรประชาชนไทย)

สำหรับผู้ที่สามารถทำลายสถิติดังต่อไปนี้ได้สำเร็จ
ชาย เวลา 2:25:00 ชม. (2553) 
หญิง เวลา 2:50:00 ชม. (2554) 
จะได้รับเงินรางวัล คนละ 100,000 บาท ทุกคน

เสื้อรางวัลผู้พิชิต

เฉพาะนักวิ่งมาราธอนที่สามารถวิ่งได้ครบระยะทาง 42.195 กม. (ภายในเวลา 6 ชั่วโมง) จะได้รับเสื้อ "Finisher" 1 ตัว ณ จุดสิ้นสุดการแข่งขัน

Size รอบอก/นิ้ว ความยาว/นิ้ว
XS 36 24
S 38 25
M 40 26
L 42 27
XL 44 28
XXL 46 29


รางวัลผู้ชนะในประเภทฮาล์ฟมาราธอน (21.100 กม.)

รางวัลถ้วยเกียรติยศ

เฉพาะผู้ชนะแข่งขันอันดับที่ 1-5 ในกลุ่มที่แบ่งตามอายุ จะได้รับถ้วยเกียรติยศ

เงินรางวัล

ผู้ชนะแข่งขัน อันดับที่ 1-5 ในแต่ละกลุ่มข้างต้น จะได้รับเงินรางวัล คือ จำนวน 15,000 บาท, 10,000 บาท 7,000, 5,000 บาท และ 3,000 บาทตามลำดับ

เงินรางวัลทำลายสถิติ (นานาชาติ)

สำหรับผู้ที่สามารถทำลายสถิติประจำสนามแข่งแห่งนี้ได้สำเร็จ
ชาย เวลา 1:06:45 ชม. (2555)
หญิง เวลา 1:21.05 ชม. (2555)
จะได้รับเงินรางวัล คนละ 30,000 บาท ทุกคน


รางวัลสำหรับผู้ชนะประเภทมินิมาราธอน (10.550 กม.)

รางวัลถ้วยเกียรติยศ

ผู้ชนะอันดับที่ 1-5 ในแต่ละกลุ่มจะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ

เงินรางวัล

เฉพาะกลุ่มเยาวชนนานาชาติ 12-19 ปี ที่ชนะอันดับที่ 1-5 จะได้รับเงินรางวัลอีกจำนวนหนึ่ง คือ 15,000 บาท, 10,000 บาท, 7,000 บาท, 5,000 บาท และ 3,000 บาทตามลำดับ

หมายเหตุ:
- ใช้การบันทึกด้วยระบบดิจิตอล (MYLAPS System) เป็นการตัดสินผลการแข่งขัน
- พิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้น เวลา 07.00 น. ของวันแข่งขัน บริเวณใกล้เส้นชัย

ของที่ระลึก

Size รอบอก/นิ้ว ความยาว/นิ้ว
XS 36 24
S 38 25
M 40 26
L 42 27
XL 44 28
XXL 46 29