Email
Password

Race Route

Upcoming Event

Day
Hour
Minute

สถานที่จัดการแข่งขัน Bangkok Marathon

ในการจัดงาน “BDMS Bangkok Marathon” มีผู้สมัครเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก การจัดหาพื้นที่จัดงานจึงต้องใช้บริเวณงานกว้างขวางเพียงพอและเหมาะสม ประกอบกับเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในช่วงเวลานี้ทาง สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยในฐานะแกนนำการจัดงาน จึงได้กำหนดเอาพื้นที่ส่วนหนึ่งของถนนพิษณุโลกในช่วงระหว่าง ถนนราชดำเนินนอก (แยกมิสักวัน) – สี่แยกวังแดง – จรดถนนสามเสน (เทเวศน์) เป็นบริเวณจัดงาน คือจุดเริ่มต้น และสิ้นสุดการแข่งขันวิ่งในทุกประเภท (โปรดดูเส้นทางแข่งขันในแผนที่ประกอบ)

ทั้งนี้ทางสมาคมนักวิ่งฯ ในฐานะแกนนำในการจัดงานใคร่ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ลักษณะเส้นทางแข่งขันวิ่ง

ได้กำหนดเอาพื้นที่ส่วนหนึ่งของถนนพิษณุโลกในช่วงระหว่าง ถนนราชดำเนินนอก (แยกมิสักวัน) – สี่แยกวังแดง – จรดถนนสามเสน (เทเวศน์) เป็นบริเวณจัดงาน คือจุดเริ่มต้น และสิ้นสุดการแข่งขันวิ่งในทุกประเภท


เพิ่มสถานที่ จอดรถ

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 การอำนวยความสะดวกสถานที่จอดรถให้แก่นักวิ่ง ดังนี้ สถานที่จอดรถ: ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, วัดโสมนัส, วัดมกุฏกษัตริยาราม, คลองผดุงกรุงเกษม 2 ฝั่ง เป็นต้น