Email
Password
ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลการแข่งขัน

การแข่งขันกำลังจะเริ่มในอีก

วัน
ชั่วโมง
นาที

วันแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561

กำหนดเวลาให้ผู้แข่งขันได้วิ่งอยู่บนถนนอย่างเพียงพอ ดังนี้

ประเภทแข่งขัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา จำกัดเวลา
มาราธอน 42.195 กม.
00:00 น. 06:00 น. 6 ชั่วโมง
ฮาล์ฟมาราธอน 21.100 กม.
02:00 น. 05:00 น. 3 ชั่วโมง
มินิมาราธอน 10.550 กม.
04:30 น. 06:00 น. 1.30 ชั่วโมง
ไมโครมาราธอน 5 กม.
05:15 น. 06:00 น. 45 นาที

ช่วงเวลารับสมัคร :

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

อัตราค่าสมัคร

ประเภทการแข่งขัน อัตราปกติ 1 เม.ย – 15 ต.ค. อัตราเพิ่ม 16 ต.ค. – 31 ต.ค.
มาราธอน (42.195 กม.)
1,000 บาท 1,500 บาท
ฮาล์ฟมาราธอน (21.100 กม.)
700 บาท 1,200 บาท
มินิมาราธอน (10.550 กม.)
500 บาท 800 บาท
*เฉพาะกลุ่มอายุ 12-19 ปี (มินิมาราธอน)
300 บาท 500 บาท
ไมโครมาราธอน (5 กม.)
300 บาท 500 บาท
 

ภายในวันที่ 1 เมษายน - 15 ตุลาคม 2561 (อัตราปกติ) 
และ 16 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2561 (อัตราเกินกำหนด)

สมัครออนไลน์ :ชำระด้วยการโอนเงินผ่านช่องทางธนาคาร สมัครได้ที่ www.bkkmarathon.com
ออนไลน์ : ชำระด้วยบัตรเครดิต สมัครได้นับตั้งแต่ บัดนี้ โดยผ่าน www.gotorace.com

สมัครด้วยตนเอง:
สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย เลขที่ 226 ถนนศรีอยุธยา ดุสิต กทม.10300 โทร/ โทรสาร 02 280 7667-8 , 02 628 8361 www.bkkmarathon.com Email : admin@bkkmarathon.com njatbkk@gmail.com

หมายเลขบัญชีในการชำระค่าสมัครแข่งขัน:
ธนาคาร : ทหารไทย
ชื่อบัญชี : สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย
เลขบัญชี : 196-2-09153-2
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
สาขา : โรงพยาบาลกรุงเทพ อาคารศูนย์ทันตกรรม

ช่วงเวลาลงทะเบียน :

รับอุปกรณ์แข่งขันและของที่ระลึก

การลงทะเบียนผู้สมัครรับเบอร์ เสื้อ ของที่ระลึก (Marathon Expo) 15 - 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. – 19.00 น. ทุกวัน ที่สเตเดียมวัน

หมายเหตุ: ไม่มีการรับสมัครหรืออุปกรณ์แข่งขันและของที่ระลึกในวันแข่ง

การจำกัดจำนวนนักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขัน :

ประเภทการแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน (คน)
Marathon (42.195 กม.)
4,000
Half Marathon (21.100 กม.)
8,000
Mini Marathon (10.550 กม.)
15,000
Micro Marathon (5 กม.)
5,000

ตารางเวลาวันแข่งขัน

วันแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561

บริเวณถนนสนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

23.00 น.
(วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561) นักวิ่งประเภทมาราธอน เดินทางมาถึงบริเวณงานและเตรียมตัวเพื่อเริ่มแข่งขัน
00.00 น.
ปล่อยตัวผู้แข่งขันมาราธอน (42.195 กม.) สิ้นสุดแข่งขัน 06.00 น.
02.00 น.
ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันฮาล์ฟมาราธอน (21.100 กม.) สิ้นสุดแข่งขัน 05.00 น.
04.30 น.
ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันมินิมาราธอน (10.550 กม.) สิ้นสุดแข่งขัน 06.00 น.
05.15 น.
ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันมินิมาราธอน (5 กม.) สิ้นสุดแข่งขัน 06.00 น.
07.00 น.
พิธีมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน
08.00 น.
ปิดการแข่งขัน

สถานที่จัดการแข่งขัน