Email
Password
ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลการแข่งขัน

การแข่งขันกำลังจะเริ่มในอีก

วัน
ชั่วโมง
นาที

วันแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560

กำหนดเวลาให้ผู้แข่งขันได้วิ่งอยู่บนถนนอย่างเพียงพอ ดังนี้

ประเภทแข่งขัน เริ่มเวลา สิ้นสุดเวลา จำกัดเวลา
มาราธอน 42.195 กม.
02:00 น. 08:00 น. 6 ชั่วโมง
ฮาล์ฟมาราธอน 21.100 กม.
04:00 น. 07:00 น. 3 ชั่วโมง
มินิมาราธอน 10.550 กม.
05:30 น. 07:00 น. 1.30 ชั่วโมง

ช่วงเวลารับสมัคร :

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

อัตราค่าสมัคร

ประเภทการแข่งขัน อัตราปกติ 1 พ.ค. -15 ก.ย. อัตราเพิ่ม 16 ก.ย. – 30 ก.ย.
มาราธอน (42.195 กม.)
1,000 บาท 1,500 บาท
ฮาล์ฟมาราธอน (21.100 กม.)
700 บาท 1,200 บาท
มินิมาราธอน (10.550 กม.)
500 บาท 800 บาท
*เฉพาะกลุ่มอายุ 12-19 ปี (มินิมาราธอน)
250 บาท 500 บาท
 

ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม - 15 กันยายน 2560 (อัตราปกติ) 
และ 16 กันยายน – 30 กันยายน 2560 (อัตราเกินกำหนด)

สมัครออนไลน์ :ชำระด้วยการโอนเงินผ่านช่องทางธนาคาร สมัครได้ที่ www.bkkmarathon.com
ออนไลน์ : ชำระด้วยบัตรเครดิต สมัครได้นับตั้งแต่ บัดนี้ โดยผ่าน www.gotorace.com

สมัครด้วยตนเอง:
สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย เลขที่ 226 ถนนศรีอยุธยา ดุสิต กทม.10300 โทร/ โทรสาร 02 280 7667-8 , 02 628 8361 www.bkkmarathon.com Email : admin@bkkmarathon.com njatbkk@gmail.com

หมายเลขบัญชีในการชำระค่าสมัครแข่งขัน:
ธนาคาร : ทหารไทย
ชื่อบัญชี : สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย
เลขบัญชี : 196-2-09153-2
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์
สาขา : โรงพยาบาลกรุงเทพ อาคารศูนย์ทันตกรรม

ช่วงเวลาลงทะเบียน :

รับอุปกรณ์แข่งขันและของที่ระลึก

การลงทะเบียนผู้สมัครรับเบอร์ เสื้อ ของที่ระลึก (Marathon Expo) คือ สถานีรถไฟฟ้า แอร์พอร์ต ลิ้งค์ มักกะสัน ชั้น 2 เป็นเวลา 3 วัน คือ 16 – 18 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. – 19.00 น. ทุกวัน

หมายเหตุ: ไม่มีการรับสมัครหรืออุปกรณ์แข่งขันและของที่ระลึกในวันแข่ง

การจำกัดจำนวนนักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขัน :

ประเภทการแข่งขัน จำนวนผู้เข้าร่วมแข่งขัน (คน)
Marathon (42.195 กม.)
4,000
Half Marathon (21.100 กม.)
8,000
Mini Marathon (10.550 กม.)
15,000

ตารางเวลาวันแข่งขัน

02.00 น.
ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันมาราธอน (42.195กม.)
03.30 น.
นักวิ่งฮาล์ฟมาราธอน (21.100) รวมตัว ณ จุด Start
04.00 น.
ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันฮาล์ฟฯ มาราธอน
04.20 น.
เวลาที่คาดว่านักวิ่ง มาราธอน คนแรกเข้าสู่เส้นชัย
05.15 น.
เวลาที่คาดว่านักวิ่ง ฮาล์ฟฯ คนแรกเข้าสู่เส้นชัย
05.05 น.
ผู้แข่งขันมินิฯ รวมตัวกัน ณ จุด Start
05.30 น.
ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันมินิฯ (10 กม.)
07.00 น.
พิธีมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะแข่งขัน
08.00 น.
ปิดการแข่งขัน

สถานที่จัดการแข่งขัน