Email
Password
ลืมรหัสผ่าน

ประเภทการแข่งขัน

การแข่งขันกำลังจะเริ่มในอีก

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
ประเภท
เพศ
กลุ่มอายุ
ระยะทาง
มาราธอน
ชาย 18 - 29 ปี, 30 - 39 ปี, 40 - 49 ปี, 50 - 59 ปี และ 60 ปี ขึ้นไป 42.195 กม.
  หญิง 18 - 29 ปี, 30 - 39 ปี, 40 - 49 ปี, 50 - 59 ปี และ 60 ปี ขึ้นไป  
ฮาล์ฟมาราธอน
ชาย อายุ 16 - 29 ปี, 30 - 39 ปี, 40 - 49 ปี, 50 - 59 ปี และ 60 ปี ขึ้นไป 21.100 กม.
  หญิง อายุ 16 - 29 ปี, 30 - 39 ปี, 40 - 49 ปี, 50 - 59 ปี และ 60 ปี ขึ้นไป  
มินิมาราธอน
ชาย อายุ 12 - 19 ปี, 20 - 39 ปี และเกิน 40 ปีขึ้นไป 10.550 กม.
  หญิง อายุ 12 - 19 ปี, 20 - 34 ปี และเกิน 35 ปีขึ้นไป  
ไมโครมาราธอน
ชาย ไม่แบ่งกลุ่ม 5 กม.
  หญิง    
หมายเหตุ :
ผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขันในทุกประเภทจะได้รับสิ่งของที่ระลึก คือ
  • เสื้อที่ระลึก
  • เหรียญที่ระลึก
  • และของแจกต่างๆ จากผู้สนับสนุนในวันลงทะเบียน

รับอุปกรณ์แข่งขันและของที่ระลึก ระยะมาราธอน, ฮาล์ฟมาราธอน, มินิมาราธอน, ไมโครมาราธอน

การลงทะเบียนผู้สมัครรับเบอร์ เสื้อ ของที่ระลึก (Marathon Expo) เป็นเวลา 3 วัน คือ 15-17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. – 19.00 น. ทุกวัน ที่สเตเดียมวัน
หมายเหตุ: ไม่มีการรับสมัครหรืออุปกรณ์แข่งขันและของที่ระลึกในวันแข่งขัน