Email
Password
ลืมรหัสผ่าน

BDMS Bangkok Marathon ครั้งที่ 30

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560

การแข่งขันกำลังจะเริ่มในอีก

วัน
ชั่วโมง
นาที

6 KM. MICRO MARATHON !!! SUNDAY 23 JULY 2017

Running is Medicine

เสาชิงช้า ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

BDMS MICRO BANGKOK MARATHON 2017

การจัดงานไมโครมาราธอน 6 กม.นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงาน” BDMS Bangkok Marathon” ครั้งที่ 30 โดยแยกออกมาจัดล่วงหน้าก่อนวันแข่งขันประจำปี 2560 (19 พฤศจิกายน 2560) มีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นและเปิดโอกาสให้นักวิ่งเริ่มฝึกฝนเตรียมการวิ่งระยะทางที่ยาวไกลขึ้น ซึ่งในวันแข่งขันจริงได้กำหนด ให้มี 3 ประเภท คือ มาราธอน (42 กม.) ฮาล์ฟมาราธอน (21 กม.) และมินิมาราธอน (10 กม.) เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความแออัดในบริเวณจัดงานที่สนามไชยและเส้นทางการแข่งขันด้วย

ที่ไหน ?

เป็นครั้งที่ 2 ในโลก ที่นักวิ่งจะได้มีโอกาส Start ณ จุดที่เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นอันเป็นประวัติศาสตร์ลือชื่อของไทย คือ เสาชิงช้า (บนถนนบำรุงเมือง) และระหว่างเส้นทาง นักวิ่งจะได้สัมผัสกับเส้นทางแข่งขันจริงแทบตลอดทาง (โปรดดูแผนที่แสดงเส้นทางการแข่งขัน) จนกลับสู่จุดสิ้นสุด หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร – ลานคนเมือง

รับนักวิ่ง Micro กี่คน?

ชายและหญิง ทุกรุ่น ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ รับสมัครไม่เกิน 3,500 คน เต็มแล้วเต็มเลย ขออภัยล่วงหน้า หากล่าช้าไม่ทันแน่! พิเศษ หากสมัคร 1,500 ท่านแรกจะได้รับสายรัดข้อมือที่ระลึก (รูปสายรัดข้อมือ)  เริ่มรับสมัครกันเลย ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายนนี้ ค่าสมัครเพียงท่านละ 200 บาท เท่านั้น (วิธีสมัครโปรดดูในระเบียบการสมัครของงานหลัก www.bkkmarathon.com)

รางวัล

ไม่เน้นการแข่งขัน แต่เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนักวิ่งหน้าใหม่ สำหรับผู้ที่เข้าสู่เส้นชัย 100 ท่านแรก ในประเภทไมโครมาราธอน จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน “BDMS Bangkok Marathon” ครั้งที่ 30 ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ฟรี ในประเภทมินิมาราธอน 10 กม. (เท่านั้น)

รับเบอร์รับเสื้อ (รูปเสื้อตัวอย่าง)

ตารางกำหนดการแข่งขัน (คลิกดูกำหนดการ)

ตัวอย่าง รูปเหรียญประเภท Micro Marathon

การรับเสื้อวิ่ง, เบอร์วิ่ง ระยะทาง 6 กม. เริ่มรับในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน เป็นต้นไป ขออภัยนักวิ่งเป็นอย่างสูงที่เกิดความล่าช้า

Marathon

Distance 42.195 KM. Register More Detail

Half Marathon

Distance 21.100 KM. Register More Detail

Mini Marathon

Distance 10.550 KM. Register More Detail

ภาพบรรยากาศ

ภาพบรรยากาศการแข่ง BDMS Bangkok Marathon 2016

Title-Sponsors

Co-Sponsors

Official-Suppliers

Sanctioned by