ประกาศจากสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและนักวิ่งทั่วประเทศ

 

เกี่ยวกับความร้ายแรงของสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น ในประเทศไทยและ ทั่วโลก ทางสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้แก่ นักวิ่งเพื่อสุขภาพ เป็นอันดับแรก
จากนั้นคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบกับผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) สอบถามความเห็นจาก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สุดท้ายคณะกรรมการบริหารได้ร่วมกันพิจารณาอีกหลายครั้งจึงมีความเห็นว่าสมควรจะต้องเลื่อนการแข่งขันกรุงเทพฯมาราธอนนานาชาติ ออกเป็นวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564
ณ เวลานี้ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราต้องยอมรับว่านี่คือภาวะที่เราต้องช่วยกัน เพื่อความปลอดภัยของคนไทยทุกคน
ด้วยความปรารถนาดี
สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on email

บทความแนะนำ