เกี่ยวกับความร้ายแรงของสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้น ในประเทศไทยและ ทั่วโลก ทางสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้แก่ นักวิ่งเพื่อสุขภาพ เป็นอันดับแรก จากนั้นคณะกรรมการบริหารสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ได้เข้าพบกับผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) สอบถามความเห็นจาก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สุดท้ายคณะกรรมการบริหารได้ร่วมกันพิจารณาอีกหลายครั้งจึงมีความเห็นว่าสมควรจะต้องเลื่อนการแข่งขันกรุงเทพฯมาราธอนนานาชาติ ออกเป็นวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ณ เวลานี้ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเราต้องยอมรับว่านี่คือภาวะที่เราต้องช่วยกัน เพื่อความปลอดภัยของคนไทยทุกคน ด้วยความปรารถนาดี สมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย    ...

มอบเงินสนับสนุน ให้แก่ โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก เพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน เพิ่มเติมในสถานการณ์ การระบาดของโควิด-19 ...

พลโทสัมพันธ์ ยังพะกูล นายกสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสมาคมฯ มอบเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้กับ ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสมทบ “ กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 (และโรคระบาดต่างๆ) ” เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ...

พลโท สัมพันธ์ ยังพะกูล นายกสมาคมนักวิ่งเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสมาคมฯ มอบเงิน 100,000 บาท เพื่อจัดซื้อเวชภัณฑ์ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลค่ายทหารในพื้นที่เสี่ยง  ...

สนับสนุนสมาคมเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทย-เมียนมา สาขาบ้านพุน้ำร้อน จัดวิ่งสองแผ่นดิน มินิมาราธอน ...

สนับสนุนสมาคมข้าราชการบำนาญ ในการจัดการแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพ ส.ข.บ. มินิมาราธอน ...

สนับสนุนโครงการ “ เดิน-วิ่ง สามัคคีรวมใจอาชีวะไทย ร่วมสร้างชาติพัฒนาสังคม ” เริ่มต้นจาก วงเวียนใหญ่ สิ้นสุดที่ สะพานพุทธยอดฟ้า  ...

ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 2 และสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อใช้ในการจัดการแข่งขัน ...