Email
Password
ลืมรหัสผ่าน

BDMS Bangkok Marathon ครั้งที่ 30

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560

การแข่งขันกำลังจะเริ่มในอีก

วัน
ชั่วโมง
นาที

กรุงเทพมาราธอน คืออะไร

"กรุงเทพมาราธอน" (Bangkok Marathon) คือการจัดงานแข่งขันวิ่งมาราธอนประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เริ่มมานับตั้งแต่ปี 2531 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน โดยได้กำหนดวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน เป็นวันจัดงานในทุกรอบปี จึงกำหนดให้เรียกว่า "กรุงเทพมาราธอน" มีบริเวณจัดงาน (จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดการแข่งขัน) อยู่ที่บนถนนสนามไชย ด้านหน้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้วหรือหน้ากระทรวงกลาโหม มีการปิดการจราจรในบริเวณดังกล่าวในวันจัดงาน กล่าวได้ว่าเป็นบริเวณจัดงานที่มีสถานที่แวดล้อมอลังการสง่างามที่สุด

Marathon

Distance 42.195 KM. Register More Detail

Half Marathon

Distance 21.100 KM. Register More Detail

Mini Marathon

Distance 10.550 KM. Register More Detail

ภาพบรรยากาศ

ภาพบรรยากาศการแข่ง BDMS Bangkok Marathon 2016